Marine Oil

Gepubliceerd apr. 03, 22
6 min read

Gespecialiseerde Motorolieleverancier - industry-lubricants.com

JYC / FP: Ja, die zijn er. De oplosbaarheid van CO2 in olie is maximaal aan de uitlaat van de separator. Het cruciale smeermiddel. Het is raadzaam om aan de uitlaat van de separator een opwarm- of zuiveringssysteem voor de olie aan te brengen om de meeste in de olie opgeloste gasvormige CO2 te verwijderen voordat het smeermiddel onder lage druk in het compressorhuis wordt geïnjecteerd.

Beschadiging van de oliefilm leidt tot contact van metaal op metaal tussen bijvoorbeeld de zuigerveren en de cilinderwand, waardoor het mechanisme vast kan lopen. Om condensatie van CO2 te vermijden, stellen ontwerpers en installateurs voor om het gasvormige CO2 aan de zuigzijde van de compressor 10 tot 15° Kelvin te verwarmen.

Lubricants - Additieven Fabrikant - Industry Lubricants

Castrol, het gespecialiseerde smeermiddelenmerk van BP, is dé wereldleider in smeermiddelen. Het bedrijf is al meer dan 100 jaar actief in deze markt. Voor de ontwikkeling van de beste smeermiddelen werkt Castrol rechtstreeks samen met toonaangevende motorenfabrikanten zoals Audi, VW, Ford, BMW, MAN en Scania. Een groot deel van de smeermiddelen is ontwikkeld in de racewereld, onder extreme hitte, vrieskou en bij de zwaarste belastingen.

288 km/u. Presteert beter, beschermt motoren langer en levert meer vermogen dan olie van andere merken. Biedt meer dan 100 jaar passie en ervaring om steeds weer een betere olie te ontwikkelen. Voor vrijblijvend advies kun je direct contact opnemen met onze collega’s. Zij hebben jarenlange ervaring met producten van Castrol en adviseren je graag over de meest geschikte producten voor jouw machine- of wagenpark.

Marine & Industry Oils – Groothandel In Olie - industry-lubricants.com

Wanneer de druk afneemt, keert de olie terug naar zijn vloeibare toestand. Meer informatie vind je hier. Castrol Magnatec Onmiddellijke bescherming vanaf het moment dat de motor start. 75% van de motorslijtage treedt op als de automotor opwarmt. Castrol Magnatec beschermt de motor tijdens deze kritieke opwarmingsfase. Wanneer de motor stopt, loopt de olie gewoonlijk terug in de carterpan, maar de intelligente moleculen van Castrol MAGNATEC doen dat niet.

Olie & Gas - Industrieën - Solutions - Industry LubricantsProducer Of Special Lubricants For The Industry - Industry Lubricants

Meer informatie vind je hier. Castrol GTX De dubbelwerkende formule van Castrol GTX verwijdert oude sludge en beschermt de motor tegen nieuwe sludgevorming. lubrication oil. Zelfs beter dan de veeleisende industrienormen voorschrijven - Complex pump and seal lubrication systems for the oil & gas. Zware rij-omstandigheden zoals verkeersdrukte, slechte brandstofkwaliteit en te lange olieverversingsintervallen kunnen ervoor zorgen dat er een dikke, teerachtige substantie in de motor wordt afgezet: sludge.

Smeermiddelen Mobil - Onderhoud - industry-lubricants.com

Als je daar niets aan doet, kan de motor zijn vermogen verliezen en zal het uiteindelijk begeven. Meer informatie vind je hier. Castrol Vecton De producten in het Castrol VECTON-assortiment presteren in extreme omstandigheden, verbeteren het brandstofverbruik en maken langere olieverversingsintervallen mogelijk. Castrol VECTON met System Pro Technology™ heeft tot 45% meer prestatiereserve die afbraak van de olie tegengaat.

Het product past zich aan hogere temperaturen aan, waardoor de viscositeit intact blijft. Dit betekent een langere levensduur van de olie, zodat je met vertrouwen kunt rijden gedurende het maximale olieverversingsinterval. Meer informatie vind je hier. Castrol CRB Castrol CRB-dieselmotoroliën beschermen de motoren van bedrijfsvoertuigen, helpen ze efficiënter te werken en langer mee te gaan.

Het Cruciale Smeermiddel - Industry Lubricants

Olie bestaat uit een basisolie en een additievenpakket. Met een minerale olie zijn de eigenschappen anders dan met een synthetische basisolie. Het additievenpakket bepaald in grote mate wat voor type olie er uiteindelijk geproduceerd wordt. Denk aan , , , etc - industrial oils. Minerale olie of synthetisch? Als er wordt verwezen naar mineraal of synthetisch, wordt bedoeld het type basisolie waaruit het smeermiddel bestaat.

Doordat de structuur van synthetische basisolie gecontroleerd is samengesteld heb je unieke molecuulketens waarmee je eindeloos kunt variëren. Daarop kun je vervolgens het additievenpakket perfect afstemmen. Samen resulteert dit in betere prestaties ten opzichte van minerale oliën. Eigenschappen van olie Technische eigenschappen van een olie zijn afhankelijk van de functies die het smeermiddel moet vervullen en onder welke omstandigheden het smeermiddel moet werken - industry lubricants.

Uw Partner In Koel- En Smeermiddelen!

Hieronder een aantal belangrijke eigenschappen toegelicht: Viscositeit van een olie geeft de “dikvloeibaarheid” aan van een olie. Deze dikte wordt vaak weergegeven bij 40ºC en 100ºC . Een dikkere olie heeft een beter vermogen om te smeren onder extreme condities zoals druk en temperatuur. De viscositeitsindex is een getal dat de gevoeligheid aangeeft van de viscositeit onder invloed van temperatuursveranderingen.

Hoe hoger het getal, hoe minder de viscositeit van de olie zal wisselen bij een wisselende temperatuur. Daarom heeft basisolie van hogere kwaliteit normaal gesproken een hogere viscositeitsindex dan olie van lagere kwaliteit. Het is ook mogelijk een hoge VI te creëren met additieven. Voor sommige toepassingen is de prestatie bij lage temperatuur van belang.

Maritiem - Producten - Smeersystemen - industry-lubricants.com

Bij opstarten van het systeem is het van belang dat het smeermiddel zo snel mogelijk zijn werk kan doen en er voor zorgt dat de loopvlakken geheel van elkaar worden gescheiden, hydro dynamische smering. Synthetische basisolie heeft een veel betere verpompbaarheid bij lage temperaturen dan minerale basisoliën. Olie verliest viscositeit bij toenemende temperatuur.

Daardoor vallen eigenschappen uit en zal de olie niet meer presteren zoals bedoeld. Oliën van hogere kwaliteit houden bij extreme omstandigheden eenvoudiger hun eigenschappen. Synthetische basisolie heeft op dit gebied veel betere eigenschappen dan minerale olie. Oxidatie is een mate van veroudering van de smeerolie. Door inwerking van zuurstof en hoge temperaturen verandert het smeermiddel.

Smeermiddelen Mobil - Onderhoud - Industry Lubricants

Door deze oxidatie vormt zich sludge en andere afzettingen. Een olie moet in staat zijn zich te weren tegen oxidatie. Synthetische basisolie heeft op dit gebied veel betere eigenschappen dan minerale olie. Het smeermiddel moet de te smeren onderdelen goed bereiken en bevochtigen, voldoende hechten aan de te smeren oppervlakken - Uw partner in koel- en smeermiddelen!.

Zowel de viscositeit als de vorm van de oppervlakken zijn van invloed op het hechtend vermogen van de smeerolie. Het ontstaan van luchtbellen in de olie kan fatale gevolgen hebben voor de smeerfilm. Omdat luchtbelletjes samendrukbaar zijn in de olie, en dit gepaard gaat met enorme krachten, ontstaat er schade aan de te smeren onderdelen.

Professional Industrial Lubricants

Slechts 3 tot 5 procent van alle ruwe aardolie wordt gebruikt om uiteindelijk smeerolie van te maken Met ontzouten onttrekt men zoutdeeltjes uit de aardolie. Deze behandeling zorgt ervoor dat de rest van het raffinageproces gemakkelijker verloopt. kluber lubricants. In een verdampingskamer wordt de aardolie verwarmt. Verschillende producten uit aardolie hebben verschillende kookpunten.

Op deze manier worden de basis voor voornamelijk brandstoffen uit de aardolie gehaald. In deze fase wordt het principe van destillatie herhaald met zwaardere fracties uit de atmosferische destillatie. Hier ontstaat de eerste basis voor de minerale basisolie. In deze stap worden er oplossingen toegevoegd aan de fracties uit de vorige stap.

Professional Industrial Lubricants - industry-lubricants.com

Lubricating Oils - industry-lubricants.comOplossingen Voor De Maritieme Sector - Industry Lubricants


Op dit moment spreken we al over een groep 1 basisolie. Echter, voor bepaalde hoogwaardige toepassingen, worden aanvullende stappen gevraagd. Deze behandeling is wat meer voor de premium basisolie. Dan beweegt de basisolie zich al richting een Pseudo-synthetische basisolie (zie hieronder meer). Na het toevoegen van waterstof aan het proces zullen onstabiele componenten als zuurstof, zwavel en stikstof uit de basisolie getrokken worden.

Meer van Bestellen

Navigation

Home

Latest Posts

Fluffy Donut Dierenmand - Diverse Maten

Published Aug 27, 22
6 min read